After Sales Service

บริการหลังการขาย

การนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คระยะตามกำหนด เป็นสิ่งที่ท่านเจ้าของรถ ต้องปฎิบัติเพื่อบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอพร้อมทั้งแสดงบัตรรับประกันคุณภาพทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ตามนโยบายการรับประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน

ศูนย์บริการโตโยต้า เค.มอเตอร์ส จะให้บริการตรวจเช็คฟรีตามระยะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าน้ำมันหล่อลื่น, สารหล่อลื่นและอะไหล่ ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานปรกติ โดยท่านเจ้าของรถต้องนำรถเข้ารับบริการตามระยะทาง และเวลาที่กำหนด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยเพื่อความสะดวกของท่าน ท่านสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้า เค.มอเตอร์ส
ทุกแห่ง

ศูนย์บริการของ เค.มอเตอร์ส

พื้นที่สาขาในการให้บริการ

 • สาขาที่เปิดให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • จำนวนศูนย์บริการ(สาขา)มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ(20 สาขา)
 • จำนวนช่องจอดซ่อมรวมทุกสาขา 359 ช่องจอดซ่อม
 • จำนวนช่องเช็คระยะ EM รวมทุกสาขา 43 ช่อง
 • จำนวนช่องพื้นที่รับรถสำหรับลูกค้านัดหมายและไม่นัดหมายรวมทุกสาขา 71 ช่อง
 • จำนวนช่องพื้นที่สำหรับวิเคราะห์ปัญหาและพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย รวมทุกสาขา 39 ช่อง
 • จำนวนช่องพื้นที่ล้างทำความสะอาดรถหลังการซ่อมรวมทุกสาขา 33 ช่อง
 • จำนวนพื้นที่สำหรับให้บริการคาร์แคร์ คาร์สปา รวมทุกสาขา 64 ช่อง

ด้วยความพร้อมของพื้นที่ใช้สอยในการให้บริการไม่ว่าพื้นที่รับรถ, พื้นที่รอซ่อม พื้นที่สำหรับการวิเคราะห์ปัญหา,พื้นที่สำหรับตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย,พื้นที่ซ่อม,พื้นที่ล้างและทำความสะอาดก่อนส่งมอบและพื้นที่จอดเพื่อรอส่งมอบ เป็นไปมาตรฐานที่โตโยต้ากำหนดทุกประการ โดยเฉพาะพื้นที่ให้บริการพิเศษบริการคาร์แคร์และคาร์สปา

ขีดความสามารถในการให้บริการ

 • สามารถให้บริการลูกค้าหลังการจำหน่ายได้มากกว่า 200,000 คันต่อปีด้วยจำนวน ช่องจอดซ่อมรวมทุกสาขามากถึง 359 ช่องจอดซ่อม
 • ให้บริการเช็คระยะฉับไวสำหรับงาน EM (Express Maintenance) สำหรับลูกค้าที่ต้องการเช็คระยะทุกๆ10,000ก.ม.ที่ไม่มีรายการซ่อมเพิ่มเติมเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง รวมทุกสาขา ได้มากกว่า 344 คัน/วัน
 • ช่องเช็คระยะ EM บริการเต็มรูปแบบ (Inspector 1คน ช่าง 2คน/ช่อง) ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน
 • ให้บริการซ่อมทั่วไปครอบคลุมทุกระบบไม่ว่าจะเป็นรถที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันเช่นระบบไฮบริด ระบบ CNG ฯลฯ
 • เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถให้บริการต่อรถโตโยต้าทุกรุ่นและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ความพร้อมด้านบุคลากร

 • ผู้บริหารงานบริการ(รับรถ)ผ่านการอบรมมาตรฐานการให้บริการจาก TOYOTA และทีมครูฝึกของบริษัทโตโยต้า เค.มอเตอร์ส ที่ผ่านการแข่งขันชนะเลิศระดับประเทศ
 • ช่างเทคนิค ผ่านการอบรมมาตรฐานการวิเคราะห์ การซ่อม การเช็คระยะจาก TOYOTA และทีมครูฝึกของบริษัทโตโยต้า เค.มอเตอร์ส ที่ผ่านการแข่งขันชนะเลิศระดับประเทศ และระดับ
  อาเซี่ยน
 • ผู้ประสานงานด้านเทคนิค(TA)ที่พร้อมยืนยันปัญหาทั้งก่อนแก้ไขและหลังการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการติดตามผลการแก้ไขอย่างใกล้ชิด (Fix it Right)
 • หน่วยงานแผนกเทคนิค เป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนประสานงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • เจ้าหน้าที่นัดหมายที่ผ่านการอบรมและพร้อมที่จะรับนัดหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านความพร้อมช่องจอดซ่อม/และทีมงานช่างรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของอะไหล่
 • พนักงานคาร์แคร์ที่ผ่านการอบรมและการสอบรับรองมาตรฐานพร้อมให้บริการด้วยคุณภาพ

ข้อมูลสาขาของเค.มอเตอร์ส

สำนักงานใหญ่ (ส่วนกลาง)

ที่อยู่: 769 ซอยสุขุมวิท 43 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-261-0989-99 แฟ็กซ์: 02-258-9398

สาขาสุขุมวิท 43

ที่อย่: 769 ซอยสุขุมวิท 43 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-261-0989-99 แฟ็กซ์: 02-258-7386

สาขาพระราม 3

ที่อยู่: 500 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-291-9021-5 แฟ็กซ์: 02-292-0501

สาขาเอกชัย

ที่อยู่: 317 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร: 02-416-7161-4, 02-416-7140-3 แฟ็กซ์: 02-416-7160

สาขาพระประแดง

ที่อยู่: 46/19 หมู่ที่ 14 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางครุ
อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทร: 02-463-9934-8 แฟ็กซ์: 02-463-9931

สาขาลาดพร้าว

ที่อยู่: 1299 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02-938-4492-7, 02-513-8816-7 แฟ็กซ์: 02-513-6944

สาขารามคำแหง

ที่อยู่: 2 ซอยรามคำแหง 38 (กานดา) ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: 02-732-2829-35 แฟ็กซ์: 02-732-3997

สาขาสุขาภิบาล 1

ที่อยู่: 24/79 หมู่ที่ 10 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร: 02-944-9201-7 แฟ็กซ์: 02-509-3447

สาขาถนนจันทน์

ที่อยู่: 1569/24 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-678-4450-9 แฟ็กซ์: 02-287-1392

สาขาเพชรเกษม

ที่อยู่: 31/11 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร: 02-809-9010-5 แฟ็กซ์ : 02-809-9017

สาขารามอินทรา

ที่อยู่: 76 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร: 02-518-0862-70 แฟ็กซ์: 02-518-1540

สาขาสะพานใหม่

ที่อยู่: 311 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร: 02-972-3300-9 แฟ็กซ์: 02-972-4043

สาขาบางจาก

ที่อยู่: 3039/4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร: 02-333-1245-55, 02-333-0090-2
แฟ็กซ์: 02-333-1248

สาขาประชาอุทิศ

ที่อยู่: 3 ถนนประชาอุทิศฝั่งซ้าย แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร: 02-428-9810-9 แฟ็กซ์: 02-428-9907

สาขาบางโคล่

ที่อยู่: 299/10 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-689-3800-9 แฟ็กซ์: 02-291-8031

สาขาห้วยขวาง

ที่อยู่: 223/8 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 02-276-0786-93 แฟ็กซ์: 02-275-2970

สาขาศรีนครินทร์เทพารักษ์

ที่อยู่: 409 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทร: 02-386-7019-28 แฟ็กซ์: 02-743-8647

สาขาวิภาวดี 60

ที่อยู่: 21/21 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 (บางบัว) ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทร: 02-956-4370-9 แฟ็กซ์: 02-561-1593

สาขาเจริญนคร

ที่อยู่: 19-21 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร: 02-439-1059, 02-439-5131 แฟ็กซ์ : 02-439-1964

สาขาวิภาวดี

ที่อยู่: 69/1 ซอยหมู่บ้านบุญสูง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02-941-2104-8 แฟ็กซ์: 02-941-0037

สาขาเจริญกรุง

ที่อยู่: 2387/1 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-688-1606-7, 02-688-1622-4
แฟ็กซ์ : 02-688-1626

การนัดหมายเข้าบริการ

เค.มอเตอร์ส ปรารถนาที่จะมอบบริการที่ดีที่สุด และมุ่งมั่นที่จะดูแลรถยนต์ของคุณ โดยช่างผู้ชำนาญการ และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้รถของคุณได้รับการตรวจเช็คระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และพร้อมใช้งานเสมอ ซึ่งคุณจะได้รับความสะดวกในการนำรถ เข้ารับบริการเช็คระยะ และงานซ่อมทั่วไป ด้วยการนัดหมายผ่านทางโทรศัพท์ ที่ K.Motors Call Center 02-662-6555 หรือเข้ามานัดหมายด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ทั้ง 20 สาขา

วันและเวลาทำการ

เพียงนัดหมายเข้ารับบริการ ที่ศูนย์บริการ เค.มอเตอร์ส คุณจะได้รับความสะดวกสบายในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการไม่เสียเวลาในการรอคอย และได้รับรถที่เช็คระยะหรือซ่อมบำรุงเสร็จได้ตรงเวลา นอกจากนี้ทางศูนย์บริการสามารถจัดเตรียม หรือจัดหาอะไหล่ล่วงหน้า ตลอดจนวางแผนงานซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารงานด้านอะไหล่

ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าอะไหล่ที่ได้รับจาก โตโยต้า เค.มอเตอร์ส เป็นอะไหล่แท้ 100% ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ภายใต้โปรแกรม TOP SERVE สามารถสั่งและตรวจสอบสต๊อคจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และเชื่อมโยงออนไลน์แบบ Real Time ซึ่งช่วยลดปัญหาการรออะไหล่เป็นระยะเวลานานทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที และรวดเร็ว
..

ตารางเวลาการสั่งและรับอะไหล่ : บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

..เวลาการสั่งและรับอะไหล่
Giving Your Car
Toyota After Sales Servicee
After Sales Service

REFRESH POINT BY K.MOTORS

ศูนย์คาร์แคร์ครบวงจร โดย เค มอเตอร์ส ใส่ใจดูแลทุกรายละเอียด เพื่อให้รถคุณเสมือนใหม่อยู่ทุกเวลา

 • ปรับสภาพและเคลือบเงาผิวสีรถยนต์
 • ล้างทำความสะอาดและเคลือบเงาห้องเครื่องยนต์
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในช่องแอร์
 • ทำความสะอาดและเคลือบเงาภายในห้องโดยสาร
 • ทำความสะอาดและปรับสภาพภายในห้องโดยสารด้วยระบบสตีมไอน้ำและอบโอโซน

ในแต่ละวันเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเป็นเวลานานเพื่อเดินทางไปนอกสถานที่ หากรถไม่สามารถรับการดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ภายในอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้รถ ทั้งยังทำให้รถดูเก่ามีสีหมองคล้ำก่อนเวลาอันควร ที่ REFRESH POINT BY K.MOTORS เรามีบริการดูแลทำความสะอาดรถแบบครบวงจร เพื่อให้รถของคุณสะอาดปราศจากเชื้อโรคพร้อมคงสภาพรถให้สวยงามเหมือนใหม่ทั้งภายในและภายนอกเพื่อสุขภาพที่ดี และภาพลักษณ์ที่น่าจดจำของผู้ขับขี่

ทำไมต้อง REFRESH POINT BY K.MOTORS?

การดูแลรักษารถที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงช่างที่ไม่ชำนาญอาจสร้างความเสียหายให้กับรถได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่ REFRESH POINT BY K.MOTORS เราให้คุณวางใจได้ว่าทุกรายละเอียดของรถจะได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีจากช่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถโตโยต้า รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์จาก 3M ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานจากต่างประเทศ

คืนความสดชื่นอย่างแท้จริงสู่ห้องโดยสารภายใน

ห้องโดยสารก็เสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของคนใช้รถที่ REFRESH POINT BY K.MOTORS เราให้ความสำคัญเรื่องการดูแลความสะอาดและบรรยากาศภายในรถให้น่าอยู่ที่สุด โดยเน้นการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามชนิดของวัตถุดิบภายในห้องโดยสารด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล เช่น ซักเบาะหนังนอกจากทำความสะอาดแล้ว เรายังคำนึงถึงการเลือกใช้น้ำยาที่ไม่ทำลายสภาพหนังให้แห้งกรอบ ช่วยยืดอายุของหนังให้เหมือนใหม่อยู่เสมอ กรณีซักเบาะผ้าเราใช้เครื่องเป่าลมชนิดแห้งเร็ว Blower Heater ที่สามารถเป่าให้แห้งสนิทภายใน 30-60 นาที โดยไม่ต้องถอดเบาะออกมาผึ่งแดดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและลดปัญหากลิ่นอับชื้นอันเกิดจากเบาะที่แห้งไม่สนิท

After Sales Service

 

เหนือกว่าด้านบริการด้วยระบบสตีมไอน้ำและอบโอโซน

ด้วยการดูแลรักษาที่เหนือกว่าที่ REFRESH POINT BY K.MOTORS เราไม่เพียงเน้นแค่เรื่องความสะอาดอย่างเดียวแต่เรื่องสุขภาพของผู้ใช้รถก็เป็นสิ่งสำคัญเราจึงยกระดับการให้บริการด้วยระบบสตีมไอน้ำและอบโอโซน ซึ่งระบบสตีมไอน้ำเป็นวิธีการทำความสะอาดภายในด้วยไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 140oc โดยไม่เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนภายในรถ ซึ่งนอกจากช่วยขจัดสิ่งสกปรกฝังแน่นต่างๆได้ทุกซอกทุกมุมแล้วยังช่วยฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย เป็นสาเหตุของกลิ่นอับชื้นอีกด้วย ส่วนระบบโอโซนเป็นการกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และฆ่าเชื้อโรคในอากาศโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยวิธีปล่อยก๊าซโอโซนออกมาในอากาศซึ่งจะทำปฏิกิริยากับมลพิษให้กลายเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ภายในห้องโดยสาร

After Sales Service

 

..
Refresh Point by K.Motors

ปกป้องสีรถยนต์ของคุณให้สวยเหมือนใหม่ได้นานยิ่งขึ้น

เพราะรถที่ดูสวย และสะอาดเงางามช่วยเสริมภาพลักษณ์ของคุณให้น่าจดจำ ที่ REFRESH POINT BY K.MOTORS เราจึงใส่ใจดูแลรักษาสีของรถให้ดูเงางามสดใสเหมือนใหม่ ตั้งแต่การเคลือบสีจนถึงการปรับสภาพผิวรถ โดยทั่วไปรถจากโรงงานจะมีชั้นแลกเกอร์ที่เรียกว่าชั้น Clear Coat เคลือบอยู่ ทำให้รถมีความเงางามและช่วยปกป้องชั้นสีไม่ให้ถูกทำลายจากสิ่งต่างๆภายนอก สาเหตุที่ทำให้สีหมองคล้ำนั้นมาจากชั้น Clear Coat อย่างสม่ำเสมอ อันเกิดจากรอยวน หรือรอยขนแมว เราจึงให้ความสำคัญในการปกป้องชั้น Clear Coat ไม่ว่าจะเป็นการเคลือบสี ซึ่งเปรียบเสมือนการเสริมชั้นแลกเกอร์บนผิวรถ หรือจะเป็นการปรับสภาพผิวรถให้เรียบสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้น้ำยาที่ไม่ทำลายชั้น Clear Coat   เพื่อให้คุณมั่นใจว่าสีของรถจะได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี

After Sales Service

เพราะห้องเครื่องยนต์คือหัวใจของรถคุณ

ปัญหาที่พบมากในการล้างและเคลือบเงาห้องเครื่องยนต์ คือช่างขาดความเชี่ยวชาญ ไม่เข้าใจในความแตกต่างของเครื่องยนต์แต่ละรุ่น และมีวิธีการทำความสะอาดแบบผิดวิธี ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ในระยะยาว ที่ REFRESH POINT BY K.MOTORS เราได้เตรียมทีมงานผู้เชี่ยวชาญรถโตโยต้าในการให้บริการพร้อมทั้งเลือกใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดที่ขจัดคราบฝังแน่นได้เป็นอย่างดี รวมถึงน้ำยาเคลือบเงาไม่ทำลายชิ้นส่วนสำคัญภายในเครื่องยนต์ โดยเฉพาะข้อต่อในห้องเครื่อง และชิ้นส่วนที่ทำมาจากยาง

After Sales Service

 

เราใส่ใจเรื่องแอร์เพื่อให้คุณมั่นใจเรื่องสุขภาพ

ระบบแอร์ คือ ส่วนหนึ่งที่ช่วยเรื่องการไหลเวียนของอากาศภายในห้องโดยสารการดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะหากท่อแอร์กลายเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกแล้ว อาจทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ภายในห้องโดยสารได้ ที่ REFRESH POINT BY K.MOTORS เรามีบริการทำความสะอาดท่อแอร์ด้วยระบบสตีมไอน้ำ ซึ่งสามารถขจัดกลิ่นเหม็นต่างๆ พร้อมฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำที่มีความร้อนอุณหภูมิสูงถึง 140oC เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อสุขภาพของคุณ และผู้โดยสารภายในรถ

After Sales Service

 

After Sales Service - Car Care by TOYOTA K.Motors