โตโยต้า เค.มอเตอร์ส รับรางวัล “หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2561” ในงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทย ครั้งที่ 6

การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบรางวัล “หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2561” แก่บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เพื่อเป็นเกียรติให้กับบุคคลในวงการกีฬามวยสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬามวย เนื่องในงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทย ครั้งที่ 6

โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ดีลเลอร์โตโยต้าอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการกีฬามาตลอด โดยเฉพาะกีฬามวย ที่ โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ส่งเสริมให้อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ซึ่งในครั้งนี้คุณจิรเดช สมภพรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คุณเกตุนภา เสนางาม จรรยากูล ผู้จัดการแผนกสื่อสารและประชาสัมพันธ์การตลาด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2561” ที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

เพื่อให้สมกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ขอสัญญาว่าจะดำรงไว้ซึ่งการทำนุบำรุงรักษา และสนับสนุนให้กีฬามวยอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป เพราะ “มวยไทย คือ ที่สุดแห่งศิลปะการต่อสู้ …  ONE IN THE WORLD

โตโยต้า เค.มอเตอร์ส รับรางวัลสนับสนุนกีฬามวยประจำปี 2561 โตโยต้า เค.มอเตอร์ส รับรางวัลสนับสนุนกีฬามวยประจำปี 2561 โตโยต้า เค.มอเตอร์ส รับรางวัลสนับสนุนกีฬามวยประจำปี 2561

โตโยต้า เค.มอเตอร์ส รับรางวัลสนับสนุนกีฬามวยประจำปี 2561

โตโยต้า เค.มอเตอร์ส รับรางวัลสนับสนุนกีฬามวยประจำปี 2561 โตโยต้า เค.มอเตอร์ส รับรางวัลสนับสนุนกีฬามวยประจำปี 2561
โตโยต้า เค.มอเตอร์ส รับรางวัลสนับสนุนกีฬามวยประจำปี 2561 โตโยต้า เค.มอเตอร์ส รับรางวัลสนับสนุนกีฬามวยประจำปี 2561 โตโยต้า เค.มอเตอร์ส รับรางวัลสนับสนุนกีฬามวยประจำปี 2561
กลับไป News & Event ทั้งหมด