โตโยต้า เค.มอเตอร์ส
เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 • พนักงานขายรถยนต์

  Salesman

  10 ตำแหน่ง

  ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2563

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 21 – 35 ปี
  • วุฒิ ปวส.(เทียบเท่า)-ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะด้านการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ

  Administrator

  10 ตำแหน่ง

  ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2563

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 20 – 30 ปี
  • วุฒิ ปวช.(เทียบเท่า) – ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
  • มีความกระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • เจ้าหน้าที่การตลาดประกันภัยรถยนต์

  Insurance Officer

  10 ตำแหน่ง

  ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2563

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 21 – 35 ปี
  • วุฒิ ปวช.(เทียบเท่า) – ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
  • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี มีน้ำเสียงไพเราะ สุภาพ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายประกันภัยรถยนต์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

 • ช่างยนต์

  Mechanic

  10 ตำแหน่ง

  ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2563

  • เพศชาย
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช.(เทียบเท่า) ขึ้นไป สาขา ช่างยนต์, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์, มีความรับผิดชอบ
  • มีใจรักงานบริกการ, ซื่อสัตย์, ตรงต่อเวลา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

  Service Administrator

  10 ตำแหน่ง

  ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2563

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส.(เทียบเท่า)-ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีใจรักงานบริการ และมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สนใจตำแหน่งงาน สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ :

แผนกบุคคล ชั้น 4 บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 769 ซอยสุขุมวิท 43 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-261-0989-99 ต่อ 4712-4714 หรือ 02-258-9391 (การ์ตูน)
E-Mail to : hr@kmotors.co.th

ร่วมเป็นที่ 1 ไปกับเราผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า อันดับ 1 ของประเทศ

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นบริษัทที่ได้ดำเนินธุรกิจด้านการขายรถยนต์ อะไหล่ และศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้ามานานกว่า 40 ปี ต้องการเปิดรับสมัครบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานจำนวนมากในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Job Application
ข้อแนะนำ : ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูล
ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ทุกช่อง

ประวัติส่วนตัว

Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 134.22MB

ประวัติการสมรส

รายละเอียดครอบครัว

บุคคลที่สามารถสอบถาม และรับรองความประพฤติได้

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในเวลาเร่งด่วน

ประวัติการศึกษา (ล่าสุด)

ประวัติการอบรม (ล่าสุด)

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

ความสามารถพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม