อัพเดท : 1 เมษายน 2563

C-HR Perfect Deal ครั้งแรกกับที่ข้อเสนอสมบูรณ์แบบ!!

คุ้มครองครบครัน

คุ้มครองครบครัน
กลับมาอีกครั้งกับโปรโมชั่น C-HR Perfect Deal ครั้งแรกกับที่ข้อเสนอสมบูรณ์แบบ!! ที่ครั้งนี้คุ้มครองมากกว่าที่เคย พบความคุ้มครองเหนือระดับ ที่ครอบคลุมอย่างครบครัน ขยายเวลารับประกันแบตเตอรี่จาก 5 ปี เป็น 10 ปี และขยายเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์จาก 3 ปี เป็น 5 ปี

โปรโมชั่น C-HR Perfect Deal โปรฯ บุญทุ่ม ที่ทุ่มสุดๆ เพื่อเอาใจลูกค้า ครั้งนี้เล่นใหญ่รัชดาลัยกว่าที่เคย คลุมครอง ครอบคลุม ครบครัน กับ Hybrid Package ที่มอบให้คุณฟรีๆ คลิก http://bit.ly/2Hj5UbW

– รับประกันระบบไฮบริดจาก 5 ปี เป็น 10 ปี

– การรับประกันมูลค่ารถในอนาคต (GFV) การันตีราคาขายต่อเมื่อนำรถ C-HR รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดมาแลกเปลี่ยนที่ศูนย์โตโยต้า ชัวร์ ภายในปีที่ 5 วางใจได้ราคาดี เพราะโตโยต้า กล้ารับประกัน % มูลค่าจากราคากลาง ไม่น้อยกว่าราคา C-HR รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน ** สิทธิพิเศษสำหรับเจ้าของ C-HR รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดเท่านั้น!!

ครั้งแรกกับการคุ้มครองเหนือระดับกับ Free Service Package เฉพาะเจ้าของ C-HR เท่านั้น !!

– ขยายเวลารับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี หรือ 150,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

– ฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม. (ทุกๆ 10,000 กม. รวม 10 ครั้ง)

 

C-HR Perfect Deal

 

รายละเอียดการคุ้มครอง Hybrid Package

เงื่อนไขการรับรองการใช้งานระบบไฮบริด 5 ปี

1. การเริ่มต้นรับประกัน ระยะเวลาในการรับประกัน : ภายในปีที่ 1 – 5 (นับตั้งแต่วันส่งมอบรถให้แก่ลูกค้ารายแรกตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่) และการรับประกันคุณภาพจะ ครอบคลุมถึงเจ้าของรายถัดไปภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพนี้

2. ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันคุณภาพของระบบไฮบริดนี้จะรับผิดชอบโดยการซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ / ชิ้นส่วน หรือ การประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์ที่ระบุในใบรับรองนี้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายอันเนื่องจากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ : อุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า การพิจารณาเกี่ยวกับ กรณีความบกพร่องหรือเสียหายตามรายละเอียดข้างต้นถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท

3. การซ่อมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน สามารถเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น

4. กรรมสิทธิ์ สามารถใช้สิทธิ์ติดตั้งได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น และชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบไฮบริดที่เสียหายจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด

5. รถยนต์ซึ่งเป็นรถรับจ้าง รถเช่า และ/หรือ รถสาธารณะไม่ได้รับสิทธิ์ตามเอกสารการรับรองนี้* ชิ้นส่วนระบบไฮบริดที่อยู่ภายใต้การรับรองการใช้งาน 5 ปี ได้แก่

1. ชุดกล่องรวมสายไฟแบตเตอรี่ไฮบริด

2. ชุดหม้อลมเบรกพร้อมปั๊มเบรก

3. ชุดคอมเพรสเซอร์พร้อมมอเตอร์

4. ECU คอมพิวเตอร์ระบบควบคุมเครื่องยนต์

5. ชุดอินเวอร์เตอร์พร้อมคอนเวอร์เตอร์

6. ECU ควบคุมการจัดการกำลัง

7. ชุดเกียร์ไฮบริด

8. ชุดปั๊มอินเวอร์เตอร์

9. ชุดโบลเวอร์ระบายความร้อนแบตเตอรี่

เงื่อนไขการรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอรับรองสิทธิ์ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริด (High-Voltage Battery) เพื่อทดแทนสำหรับแบตเตอรี่ไฮบริด ที่เสียหายภายใต้การใช้งานปกติโดยไม่คิดราคาอะไหล่ ให้กับรถยนต์ที่ระบุในใบรับรองนี้ โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ภายใต้ เงื่อนไขซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

1. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : ภายในปีที่ 6 – 10 (นับตั้งแต่วันส่งมอบรถให้แก่ลูกค้ารายแรกตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่)

2. การใช้สิทธิ์ตามการรับรองนี้เฉพาะกรณีการเปลี่ยนเพื่อทดแทนแบตเตอรี่ไฮบริดที่เสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ / ชิ้นส่วนหรือการ ประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์ที่ระบุในใบรับรองนี้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายอันเนื่องจากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้: อุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์, การ ปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า และเงื่อนไขอื่นๆ ตามคู่มือการรับประกันคุณภาพรถยนต์ การพิจารณาเกี่ยวกับ กรณีความบกพร่องหรือเสียหายตามรายละเอียดข้างต้นถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท

3. ลูกค้าจะต้องชำระค่าดำเนินการเพื่อใช้สิทธิ์ตามการรับรองนี้จำนวน 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และต้องชำระค่าแรงรวมถึงค่าใช้จ่าย ของ ชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในการถอดเปลี่ยนและติดตั้งแบตเตอรี่

4. สามารถใช้สิทธิ์และติดตั้งได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า เค.มอเอตร์ส และชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดที่เสียหายจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

5. รถยนต์ซึ่งใช้เป็นรถรับจ้าง รถเช่า และ / หรือรถสาธารณะไม่ได้รับสิทธิ์ตามเอกสารการรับรองนี้

การรับประกันมูลค่ารถในอนาคต (GFV)
Guaranteed Future Value (GFV)
คือ การรับประกันคุณภาพรถในอนาคต สำหรับรถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด เพื่อลดความกังวล ด้านราคาขายต่อของรถยนต์ไฮบริดโดยลูกค้าต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะทำการสำรวจ มูลค่ารถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องรถยนต์ไฮบริด จากท้องตลาดและจัดทำราคากลางอ้างอิง เพื่อใช้ประกอบการรับประกันมูลค่าในอนาคตของรถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดให่แก่ลูกค้า

วิธีการรับประกันมูลค่ารถในอนาคต (GFV)

การรับประกันมูลค่ารถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดในอนาคต มูลค่ารถรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดไม่น้อยกว่า มูลค่ารถรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน

เงื่อนไขการรับประกันมูลค่ารถในอนาตคต (GFV)

 • 1. รถยนต์ที่ได้รับสิทธิ์ เฉพาะรถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด ทุกรุ่นย่อย

 • 2. ระยะเวลาในการรับประกัน ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์ตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่

 • 3. ระยะการใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ในการรับประกัน ไม่เกิน 30,000 กิโลเมตรต่อปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 5 ปี หากรถยนต์ของท่านมีระยะการใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้มูลค่า ของรถจะลดลงตามระยะการใช้งานที่กำหนด โดยมูลค่าของรถจะลดลงตามที่ระบุไว้ใน Fair Wear and tear Guidelines

 • 4. สถานที่ใช้สิทธิ์การรับประกัน สามารถใช้สิทธิ์การรับประกันมูลค่าได้เฉพาะที่โชว์รูมโตโยต้า ชัวร์ ทั่วประเทศเท่านั้น

 • 5. การสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

  • 5.1 สิทธิ์ในการรับประกันมูลค่ารถในอนาคต จะให้สิทธิ์เฉพาะเจ้าของรถลำดับที่หนึ่ง หรือผู้ครอบครองรถ (กรณีที่สถาบันการเงินเป็นเจ้าของรถลำดับที่หนึ่ง) เท่านั้น ท่านไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับประกันมูลค่ารถในอนาคตให้ให้ผู้อื่นได้

  • 5.2 บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการรับประกันมูลค่ารถในอนาคตสำหรับรถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด ที่มีสภาพใช้งานได้ตามปกติซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ประเมินสภาพรถใช้แล้วภายใต้มาตรฐาน Toyota Vehicle Inspection (TVI) ที่กำหนดโดยโชว์รูมโตโยต้าชัวร์และ ผ่านเงื่อนไขคู่มือ Fair Wear and Tear Guidelines โดยรถยนต์จะต้องได้รับการบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถ ได้รับการซ่อมแซมผ่านศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า ตลอดระยะเวลาการใช้งาน และไม่อยู่นอกเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในขอเขตสภาพรถในการรับประกัน

  • 5.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันมูลค่ารถในอนาคตสำหรับรถยนต์ซึ่งมีลักษณะเป็นรถรับจ้าง รถเช่า และ/หรือ รถสาธารณะ

  • 5.4 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันมูลค่ารถในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดการคุ้มครอง Free Service Package

การขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์

รับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 10,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) หรือนับจากวันส่งมอบรถยนต์ เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน* หมายเหตุ: โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือรับประกันคุณภาพรถยนต์

การตรวจสอบฟรีตามระยะ

สำหรับการเช็คระยะตั้งแต่ 10,000 – 100,000 กิโลเมตร (ทุกๆ 10,000 กม. รวม 10 ครั้ง) หรือภายในระยะเวลา 5 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนที่ศูนย์บริการ มาตรฐานโตโยต้าเท่านั้นหมายเหตุ: เฉพาะค่าแรงไม่รวมค่าอะไหล่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ K.Motors Call Center 02-662-6555 และ www.facebook.com/toyotakmotors/

 

 

Toyota C-HR ดอกเบี้ยพิเศษ 1.89% Toyota C-HR ดอกเบี้ยพิเศษ 1.89%

 

 

อ่านบทความที่น่าสนใจสำหรับรถ Toyota C-HR