Jobs

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นบริษัทที่ได้ดำเนินธุรกิจด้านการขายรถยนต์ อะไหล่ และศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า มานานกว่า 35 ปี ต้องการเปิดรับสมัครบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานจำนวนมากในตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. พนักงานขายรถยนต์

 • เพศชาย/ หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

 

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • เพศชาย/ หญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 • มีความกระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่การตลาด

 • เพศชาย อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา คล่องแคล่ว มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์สายงาน Organizer หรือ Event Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ

 • เพศชาย/ หญิง อายุ 26-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารระบบ ERP/ MS SQL Database หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารระบบ System Administrator
 • มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรม และ Application ต่างๆ
 • สามารถวิเคราะห์/ พัฒนาระบบ และบริหารจัดการงานได้ดี

5. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

 • เพศชาย/ หญิง
 • อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดการทั่วไป/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6. ผู้บริหารงานลูกค้า

 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 26 – 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขา การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงาน มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบสูง
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Account Executive , Sale & Marketing จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

7. เจ้าหน้าที่การตลาดประกันภัย

 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 23 – 30 ปี
 • วุฒิปวส. – ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีน้ำเสียงไพเราะ สุภาพ สามารถโน้มน้าว และเจรจาต่อรองได้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

8. ช่างยนต์

 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไปสาขา ช่างยนต์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สนใจตำแหน่งงานต่างๆสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่: แผนกบุคคล

ชั้น 4 บริษัท โตโยต้า เค มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )

เลขที่ 769 ซอยสุขุมวิท 43 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-261-0989-99 ต่อ 4712-4714 หรือ 02-258-9391 (การ์ตูน)

E-mail : hr@kmotors.co.th