อัพเดท : 3 มกราคม 2563

แนะนำเพื่อนซื้อโปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัส รับ T-MEx 1,000 แต้ม

บอกต่อได้แต้ม

ยิ่งพลัสเยอะ ยิ่งได้แต้มเยอะ
โปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน แนะนำเพื่อนซื้อโปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัสรัคะแนนT-MEx 1,000 แต้ม/คัน (ไม่จำกัด) รับอีก 1,000 แต้ม เมื่อเพื่อนซื้อโปรแกรมฯ (สามารถใช้แต้มแลกเป็นเงินสด 1 แต้มต่อ 1 บาท สำหรับค่าบริการต่างๆ ได้) 2-15 มกราคม 2563 นี้ เท่านั้น!! โทร.02-662-6555…

โปรแกรมโตโยต้า สมาร์ทพลัส !! คืออะไร ??? พลัสไว้ไม่มีพลาด คุ้มครองมั่นใจนานถึง 5 ปี เคลมฟรีทั้งค่าอะไหล่และบริการ ขยายเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ต่อเนื่องจาก 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็น 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) พร้อมทั้งรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตลอดอายุรับประกันฯ

(ความคุ้มครองดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นของโปรแกรมการขยายระยะรับประกันคุณภาพรถ)

แนะนำเพื่อนซื้อโปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัส รับคะแนน T-MEx 50 แต้ม/คัน รับอีก 1,000 แต้ม หากเพื่อนซื้อโปรแกรมฯ15 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

  • ผู้แนะนำ ต้องเป็นเจ้าของรถยนต์คันที่ซื้อแพ็กเกจโปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัสแล้ว ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2562 แล้วเท่านั้น โดยจะได้รับจดหมาย, SMS, MMS พร้อมรหัสลูกค้าเชิญเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยเฉพาะ
  • ผู้ถูกแนะนำ ต้องมีรถยนต์โตโยต้าอายุไม่เกิน 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน และรถยนต์คันดังกล่าวต้องยังไม่ได้รับการขยายระยะรับประกันคุณภาพฯ

การรับคะแนน T-MEx

ผู้แนะนำ สามารถแนะนำเพื่อน (หรือแนะนำตนเอง) ซื้อโปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัส แพ็กเกจใดก็ได้ ภายใน 15 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 จะได้รับคะแนน T-Mex เป็นผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 กรณีผู้แนะนำ แนะนำเพื่อน (หรือแนะนำตนเอง) และนำข้อมูลมาลงทะเบียน/กรอกในเว็บเพจ www.toyota.co.th/smartplus-friend ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเป็นคะแนน T-MEx จำนวน 50 แต้มต่อคัน (ไม่จำกัดจำนวน)

1.2 กรณีผู้ถูกแนะนำมาซื้อแพ็กเกจฯ ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ เป็นคะแนน T-MEx จำนวน 1,000 แต้มต่อคัน

   T-MEx

.

วิธีร่วมโปรแกรม

ขั้นตอนที่ ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ถูกแนะนำ

โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะส่งจดหมายไดเร็คเมล และ MMS, SMS พร้อมรหัสลูกค้าเฉพาะบุคคล (ที่เคยซื้อโปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัสไว้ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2562) เชิญลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญเพื่อนแนะนำเพื่อน (คลิกดู ตัวอย่างไดเร็คเมลและข้อความ MMS, SMS)

ขั้นตอนที่ แนะนำเพื่อน / ครอบครัว / คนรู้จัก / ซื้อเพิ่มให้ตัวเอง

ผู้แนะนำดำเนินการแนะนำเพื่อน ครอบครัว คนรู้จัก ให้มาซื้อโปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัส และสามารถซื้อแพ็กเกจฯเพิ่มเติมให้กับรถยนต์คันอื่น ๆ ของตัวเองก็ได้

ขั้นตอนที่ ลงทะเบียน/กรอกข้อมูล

ผู้แนะนำต้องลงทะเบียนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยกรอกรหัสลูกค้าที่ได้รับ รวมถึงชื่อตนเอง, ชื่อเพื่อนที่สนใจซื้อโปรแกรมฯ (หรือชื่อตัวเอง กรณีที่ซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมให้รถยนต์อีกคันหนึ่ง) และรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ผ่านเว็บเพจ www.toyota.co.th/smartplus-friend

บริการพิเศษให้คำแนะนำเพิ่มเติมโดยคอลเซ็นเตอร์

กรณีผู้ถูกแนะนำ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัส ให้ผู้แนะนำระบุในหน้าลงทะเบียนว่าต้องการให้คอลเซ็นเตอร์ โทรแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมแก่ผู้ถูกแนะนำ ซึ่งจะมี sms แจ้งเตือนผู้ถูกแนะนำก่อน และคอลเซ็นเตอร์จะโทรหาผู้ถูกแนะนำตามวันเวลาที่เลือกไว้ (ในนามบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบหมายให้บริษัท เดลฟิส ฮาคูโฮโด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการบริการคอลเซ็นเตอร์ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ 062-734-4181)

ขั้นตอนที่ 4 ซื้อโปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัส

ผู้ถูกแนะนำ ดำเนินการซื้อโปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัส ที่ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ เริ่ม 15 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

ขั้นตอนที่ รับคะแนน

บริษัทฯ จะสรุปรายงานการซื้อขายแพ็กเกจ, รายงานการกรอกข้อมูลของผู้แนะนำหรือผู้ถูกแนะนำภายใต้โปรแกรมนี้ ทุกวันสุดท้ายของเดือน และจะดำเนินการเพิ่มคะแนนสะสมทีเม็กซ์ T-MEx ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ผ่านแอปพลิเคชันทีเม็กซ์ T-MEx
ผู้แนะนำ สามารถตรวจสอบการเพิ่มคะแนน T-MEx ในรถยนต์คันที่ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
การเพิ่มคะแนนสะสมทีเม็กซ์ T-MEx จะให้กับรถยนต์คันที่ซื้อโปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัสคันที่ผู้แนะนำได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น
แต้มสะสม T-MEx มีอายุ 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่แต้มเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มคะแนนสะสมทีเม็กซ์ T-MEx กรณีตรวจสอบพบความผิดปกติของข้อมูลทุกกรณี
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาศึกษาเงื่อนไขการขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์ และข้อยกเว้นภายใต้โปรแกรมนี้เพิ่มเติมได้ที่ www.toyota.co.th/customerservice
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K.Motors Call Center 02-662-6555 และ www.facebook.com/toyotakmotors/