อัพเดท : 27 ธันวาคม 2565

ซื้อ Toyota ขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์จาก 3 ปี เป็น 5 ปี

ดูแลเป็นพิเศษ

ขยายเวลาดูแลรถคุณให้มากขึ้น พิเศษขึ้น
ซื้อรถยนต์ Toyota วันนี้ !! ขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์จาก 3 ปี เป็น 5 ปี หรือภายในระยะทาง 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน พร้อมฟรีค่าแรงเช็กระยะ สนใจโทร. 02-662-6555

*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

คู่มือโปรแกรมขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์ไม่เกิน 5 ปี หรือภายในระยะทาง 150,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน สำหรับรถยนต์รุ่น C-HR , Alphard , Vellfire , Camry , Corolla Altis , Hilux Revo , Fortuner ,Corolla Cross และ Veloz  โดยมีข้อมูลรายละเอียดสำคัญที่ท่านควรศึกษาและทำความเข้าใจ การรับประกันคุณภาพและบริการต่างๆ เพื่อให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์และการดูแลอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยคู่มือนี้ได้อธิบายรายละเอียดต่างๆ ได้แก่

1. เงื่อนไขการขยายระยะรับประกันคุณภาพ
2. ข้อยกเว้นในการขยายระยะรับประกันคุณภาพ
3. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่คุ้มครองในการขยายระยะรับประกันคุณภาพ
4. การตรวจเช็กระยะตามกำหนด

 

1. รถที่ได้รับสิทธิ์การขยายการรับประกันคุณภาพ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับประกันรถโตโยต้าที่ผลิต หรือจำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รวม (a) รถยนต์สาธารณะ (b) รถยนต์บริการ (c) รถยนต์บรรทุกรับจ้างขนส่งสินค้า (D) รถที่ได้รับอนุญาตพิเศษ

รถยนต์ที่ไม่ได้รับสิทธิการขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์
(a) รถยนต์สาธารณะ
1. รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด ซึ่งได้แก่ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่ใช้รับจ้างระหว่างจังหวัด โดยรับส่งคนโดยสารได้เฉพาะที่นายทะเบียนกำหนด
2. รถยนต์รับจ้าง ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน หรือรถยนต์สาธารณะอื่นนอกจากรถยนต์โดยสารประจำทาง

(b) รถยนต์บริการ
1. รถยนต์บริการธุรกิจ ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสารระหว่างท่าอากาศยาน ท่าเรือเดินทะเล สถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัย ที่ทำการของผู้โดยสาร หรือที่ทำการของผู้บริการธุรกิจนั้น
2. รถยนต์บริการทัศนาจร ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช้รับส่งคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
3. รถยนต์บริการให้เช่าระยะสั้น ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่จัดไว้ให้เช่าซึ่งมิใช่เป็นการเช่าเพื่อนำไปรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของ

(c) รถยนต์บรรทุกรับจ้างขนส่งสินค้า
รถยนต์ที่ใช้เพื่อการขนส่งสินค้า การขนส่งวัสดุ วัตถุดิบ และอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

(D) รถที่ได้รับอนุญาตพิเศษ เช่น รถตำรวจ, รถทหาร,รถพยาบาล,รถมูลนิธิ ฯลฯ

2. ระยะเวลาการขยายการรับประกันคุณภาพ
รับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) หรือนับจากวันส่งมอบรถยนต์เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

3. ขอบเขตการขยายการรับประกันคุณภาพ
การรับประกันคุณภาพจะรับผิดชอบโดยการซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ได้รับการรับประกันที่เสียหาย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติ*ของรถยนต์แต่ละประเภท
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานในคู่มือการใช้รถ Owner’s Manual)

4. เงื่อนไขการซ่อมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน
การซ่อมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายสามารถเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้าเท่านั้น

5. เงื่อนไขการโอน
การรับประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึงเจ้าของรถรายถัดไปภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพนี้

 

1. การยกเว้นทั่วไป
1.1 สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทำสงคราม (จะได้ประกาศหรือไม่ก็ตาม)
1.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ ฯลฯ
1.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
1.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี ฯลฯ

2. ชิ้นส่วนและสิ่งที่ไม่คุ้มครอง
2.1 วัสดุสิ้นเปลืองหรือสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป รวมถึงชิ้นส่วนหรือวัสดุที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ในการซ่อมบำรุงรถยนต์ ตามปกติ
2.2 ชิ้นส่วนหรือระบบหรืออุปกรณ์ที่มีการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพเป็นความปกติทั่วไป
2.3 ชิ้นส่วนหรือระบบหรืออุปกรณ์ที่มิได้ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

2.4 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในและชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายนอก ที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนของโครงสร้างที่เป็นเครื่องกลหรือชิ้นส่วนไฟฟ้า เช่น
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายใน เช่น เบาะรองนั่งและที่หุ้มเบาะ, แผงคอนโซล, ประตูช่องเก็บของ, ยางขอบประตู, คิ้วยางรีดน้ำกระจกประตู, ที่วางแขนและช่องเก็บของ, ช่องเก็บชองใต้แผงคอนโซล, ผ้าสักหลาดบุแผงด้านในหลังคารถ,
การหลุดลอกของสีของพวงมาลัยรถและปุ่มสวิทย์ควบคุม เป็นต้น
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายนอก เช่น ผิวรถยนต์, ตัวถังและสีรถ ,กระจกรถ, ยางปัดน้ำฝน, แผงจิ้งหรีดใต้กระจกบังลมหน้า,สปอยเลอร์และสเกิร์ต, คิ้วกันสาดกระจก, คิ้วล้อ, และอุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิด (ทั้งที่ติดตั้งจากโรงงาน / ติดตั้งกับรถออกใหม่ ก่อนการส่งมอบรถยนต์โดยศูนย์บริการโตโยต้า / ติดตั้งในช่วงหลังการใช้งานโดยศูนย์บริการโตโยต้า)

3. เหตุแห่งความสูญเสียหรือเสียหายซึ่งไม่รวมอยู่ในการประกันภัยนี้
3.1 การเกิดสนิม การผุกร่อน การสึกหรอ การหมดอายุตามธรรมชาติ การเสื่อมสภาพของสีและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
3.2 การบำรุงรักษารถยนต์ การปรับแต่งและทำความสะอาดเครื่องยนต์ รวมถึงการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้า
3.3 การละเลยหรือจงใจไม่นำรถยนต์เข้ารับการบำรุงรักษาหรือการเข้ารับบริการไม่ทันท่วงทีตามข้อกำหนดเวลาหรือระยะทางที่กำหนดโดยผู้ผลิต
3.4 การละเลยหรือขาดการดูแลที่ถูกต้อง ตลอดจนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น หรือสารเคมี ที่ผิดจากที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถตามมาตรฐานและข้อกำหนดซึ่งรับรองโดยผู้ผลิต
3.5 การดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือปรับปรุงรถยนต์หรือส่วนประกอบไม่ว่าเพื่อการใด สำหรับการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภทซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดซึ่งรับรองโดยผู้ผลิต เช่น การแข่งขันความเร็ว บรรทุกน้ำหนักเกินกำลัง ใช้ลากจูง ใช้นอกถนน (Off Road) เป็นต้น
3.6 การถอดหรือแยกชิ้นส่วนออกจากกัน การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้ผลิต
3.7 อาการสั่นหรือเกิดเสียงเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของรถยนต์
3.8 คุณสมบัติของรถยนต์ที่ไม่เป็นไปตามคำรับรอง ประกาศ หรือโฆษณาของผู้ผลิต
3.9 การกระทำผิดพลาดของผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถ หรือลูกจ้างของผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถ
3.10 อุบัติเหตุ การชน ไฟไหม้ ระเบิด และภัยธรรมชาติ
3.11 คลื่นแรงดันที่เกิดจากอากาศยานหรืออุปกรณ์ทางอากาศอื่นๆ ที่เดินทางเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับเสียงหรือความเร็วเหนือเสียง
3.12 ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ
3.13 ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากอะไหล่เทียม หรืออะไหล่ที่มิได้ผลิต หรือจำหน่าย โดยผู้ผลิตรถยนต์
3.14 ค่าใช้จ่ายใดที่อยู่ภายใต้การประกันภัยอื่น หรือคำรับประกันภัยอื่นใด รวมถึงคำประกาศอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตามให้ต้องปรับปรุงแก้ไขรถยนต์ในความรับผิดชอบของผู้ผลิต แม้จะเกิดขึ้นในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับก็ตาม
3.15 ความสูญเสียหรือเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องจากความบกพร่องของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันคุณภาพรถยนต์ของผู้ผลิตรถยนต์
3.16 ความสูญเสียหรือความเสียหายของบุคคลภายนอก

 

ขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์ ขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์ ขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์ ขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์ ขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์

 

การตรวจเช็กระยะตามกำหนดเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เพื่อบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งตัวท่านเจ้าของรถและรถของท่าน กรุณาเข้ารับการตรวจเช็กระยะตามกำหนด

1. ตรวจสอบฟรีตามระยะ
มีทั้งหมด 10 ระยะ ตั้งแต่ 1,000 – 100,000 กม. ดังนี้

“ศูนย์บริการโตโยต้าจะให้บริการตรวจสอบฟรีตามระยะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้น ค่าน้ำมันหล่อลื่น, สารหล่อลื่น และอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุใช้งานปกติ โดยท่านเจ้าของรถต้องนำรถเข้ารับบริการตามระยะทางและเวลาที่กำหนด แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หากท่านมีข้อสงสัยหรือขัดข้อง ไม่สามารถเข้าตรวจสอบฟรีตามระยะที่กำาหนดได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการโตโยต้าได้ทุกแห่ง

2. การเช็กตามระยะ
ท่านเจ้าของรถควรนำรถเข้ารับบริการเช็กตามระยะทุก 10,000 กิโลเมตร หรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถ (Owner’s Manual) เพื่อความสะดวก ท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า และเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ

หมายเหตุ:

  • การยกเว้นค่าแรงสำหรับการเช็กระยะในระยะที่กำหนดข้างต้น ที่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าเท่านั้น
    (ไม่รวมค่าอะไหล่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
  • สิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นๆของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • *คู่มือการขยายการรับประกันคุณภาพรถฉบับนี้ สำหรับรถยนต์รุ่น C-HR 2018 – 2022 , Alphard 2018 – 2020 , Vellfire 2018 – 2020, Camry 2018 และ 2021, Corolla Altis 2019 – 2022 , Hilux Revo 2020 – 2022 , Fortuner 2020 – 2022 , Corolla Cross 2020 – 2021 และ Veloz  เท่านั้น

 

โปรโมชั่น All New Camry โปรโมชั่น All New Camry

 

 

อ่านบทความที่น่าสนใจ