อัพเดท : 27 ธันวาคม 2565

ซื้อ Toyota Hybrid ทุกรุ่น รับฟรี Hybrid Privilege Package

ดูแลเป็นพิเศษ

ขยายเวลาดูแลรถคุณให้มากขึ้น พิเศษขึ้น Toyota Hybrid ทุกรุ่น รับฟรี Hybrid Privilege Package แพ็กเกจพิเศษ ขยายเวลารับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ระบบไฮบริด 5 ปี รับประกันคุณภาพรถใหม่ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร ฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร และรับประกันมูลค่าขายต่อในอนาคต สนใจโทร. 02-662-6555

       เพื่อเป็นการตอบแทนความเชื่อมั่นและขอบคุณลูกค้าโตโยต้าไฮบริด ที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอด สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Toyota Hybrid ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็น Camry , C-HR , Altis เป็นต้น เราจึงขอมอบความพรีเมียมสุดพิเศษให้กับลูกค้าไฮบริด ด้วย Hybrid Privilege Package แพ็กเกจที่ช่วยดูแลให้คุณพิเศษมากยิ่งขึ้น 

Toyota Hybrid

 

รับรองการใช้งานระบบไฮบริด 5 ปี

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอรับรองสิทธิ์ในการซ่อม หรือเปลี่ยนชื้นส่วนอะไหล่ของระบบไฮบริด เพื่อทดแทนชิ้นส่วนของระบบไฮบริดที่เสียหาย ภายใต้การใช้งานปกติ โดยไม่คิดราคาอะไหล่ให้กับ รถยนต์โตโยต้า รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารกใช้สิทธิ์ได้ที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไงซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการรับรองการใช้งานระบบไฮบริด 5 ปี

1. การเริ่มต้นรับประกัน
ระยะเวลาในการรับประกัน : ภายในปีที่ 1 – 5 (นับตั้งแต่วันส่งมอบรถให้แก่ลูกค้ารายแรกตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่) และการรับประกันคุณภาพจะ ครอบคลุมถึงเจ้าของรายถัดไปภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพนี้

2. ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันคุณภาพของระบบไฮบริดนี้จะรับผิดชอบโดยการซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ / ชิ้นส่วน หรือ การประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์ที่ระบุในใบรับรองนี้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายอันเนื่องจากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ : อุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า การพิจารณาเกี่ยวกับ กรณีความบกพร่องหรือเสียหายตามรายละเอียดข้างต้นถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท

3. การซ่อมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน
การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน สามารถเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น ** ชิ้นส่วนระบบไฮบริดที่อยู่ภายใต้การรับรองการใช้งาน 5 ปี ได้แก่

  • ชุดกล่องรวมสายไฟแบตเตอรี่ไฮบริด
  • ชุดหม้อลมเบรกพร้อมปั๊มเบรก
  • ชุดคอมเพรสเซอร์พร้อมมอเตอร์
  • ECU คอมพิวเตอร์ระบบควบคุมเครื่องยนต์
  • ชุดอินเวอร์เตอร์พร้อมคอนเวอร์เตอร์
  • ECU ควบคุมการจัดการกำลัง
  • ชุดเกียร์ไฮบริด
  • ชุดปั๊มอินเวอร์เตอร์
  • ชุดโบลเวอร์ระบายความร้อนแบตเตอรี่

4. กรรมสิทธิ์
สามารถใช้สิทธิ์ติดตั้งได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น และชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบไฮบริดที่เสียหายจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด

5. การสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน
รถยนต์ซึ่งเป็นรถรับจ้าง รถเช่า และ/หรือ รถสาธารณะไม่ได้รับสิทธิ์ตามเอกสารการรับรองนี้

รับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอรับรองสิทธิ์ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริด (High-Voltage Battery) เพื่อทดแทนสำหรับแบตเตอรี่ไฮบริด ที่เสียหายภายใต้การใช้งานปกติโดยไม่คิดราคาอะไหล่ ให้กับรถยนต์ที่ระบุในใบรับรองนี้ โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ภายใต้ เงื่อนไขซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขสิทธิ์การรับรองแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

1. การเริ่มต้นรับประกัน
ระยะเวลาการใช้สิทธิ์: ภายในปีที่ 1 – 10 (นับตั้งแต่วันส่งมอบรถให้แก่ลูกค้ารายแรกตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่)

2. ขอบเขตการรับประกัน
2.1 การใช้สิทธิ์ตามการรับรองนี้เฉพาะกรณีการเปลี่ยนเพื่อทดแทนแบตเตอรี่ไฮบริดที่เสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ / ชิ้นส่วนหรือการ ประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์ที่ระบุในใบรับรองนี้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายอันเนื่องจากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้: อุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์, การ ปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า และเงื่อนไขอื่นๆ ตามคู่มือการรับประกันคุณภาพรถยนต์ การพิจารณาเกี่ยวกับ กรณีความบกพร่องหรือเสียหายตามรายละเอียดข้างต้นถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท
2.2 ลูกค้าจะต้องชำระค่าดำเนินการเพื่อใช้สิทธิ์ตามการรับรองนี้ (เฉพาะปีที่ 6 – 10) จำนวน 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และต้องชำระค่าแรง รวมถึงค่าใช้จ่ายของชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในการถอดเปลี่ยน และติดตั้งแบตเตอรี่

3. กรรมสิทธิ์
สามารถใช้สิทธิ์และติดตั้งได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น และชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดที่เสียหายจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

4. การสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน
รถยนต์ซึ่งใช้เป็นรถรับจ้าง รถเช่า และ / หรือรถสาธารณะไม่ได้รับสิทธิ์ตามเอกสารการรับรองนี้

การรับประกันมูลค่ารถในอนาคต (GFV)

Guaranteed Future Value (GFV) คืออะไร?

Guaranteed Future Value (GFV) คือ การรับประกันคุณภาพรถในอนาคต สำหรับรถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด เพื่อลดความกังวล ด้านราคาขายต่อของรถยนต์ไฮบริดโดยลูกค้าต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะทำการสำรวจ มูลค่ารถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องรถยนต์ไฮบริด จากท้องตลาดและจัดทำราคากลางอ้างอิง เพื่อใช้ประกอบการรับประกันมูลค่าในอนาคตของรถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดให่แก่ลูกค้า

วิธีการรับประกันมูลค่ารถในอนาคต (GFV)

การรับประกันมูลค่ารถยนต์ C-HR รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดในอนาคต มูลค่ารถรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดไม่น้อยกว่ามูลค่ารถรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์การรับประกันมูลค่ารถในอนาคต (GFV)

1. รถยนต์ที่ได้รับสิทธิ์
เฉพาะรถยนต์โตโยต้า รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด ที่เข้าร่วมโครงการ และซื้อจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าเท่านั้น

2. ระยะเวลาในการรับประกัน
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์ตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่

3. ระยะการใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ในการรับประกัน
ไม่เกิน 30,000 กิโลเมตรต่อปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 5 ปี หากรถยนต์ของท่านมีระยะการใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้มูลค่า ของรถจะลดลงตามระยะการใช้งานที่กำหนด โดยมูลค่าของรถจะลดลงตามที่ระบุไว้ใน Fair Wear and tear Guidelines

4. สถานที่ใช้สิทธิ์การรับประกัน
สามารถใช้สิทธิ์การรับประกันมูลค่าได้เฉพาะที่โชว์รูมโตโยต้า ชัวร์ ทั่วประเทศเท่านั้น

5. การสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน
5.1 สิทธิ์ในการรับประกันมูลค่ารถในอนาคต จะให้สิทธิ์เฉพาะเจ้าของรถลำดับที่หนึ่ง หรือผู้ครอบครองรถ (กรณีที่สถาบันการเงินเป็นเจ้าของรถลำดับที่หนึ่ง) เท่านั้น ท่านไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับประกันมูลค่ารถในอนาคตให้ให้ผู้อื่นได้
5.2 บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการรับประกันมูลค่ารถในอนาคตสำหรับรถยนต์โตโยต้ารุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด ที่มีสภาพใช้งานได้ตามปกติซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ประเมินสภาพรถใช้แล้วภายใต้มาตรฐาน Toyota Vehicle Inspection (TVI) ที่กำหนดโดยโชว์รูมโตโยต้าชัวร์และ ผ่านเงื่อนไขคู่มือ Fair Wear and Tear Guidelines โดยรถยนต์จะต้องได้รับการบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถ ได้รับการซ่อมแซมผ่านศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า ตลอดระยะเวลาการใช้งาน และไม่อยู่นอกเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในขอเขตสภาพรถในการรับประกัน
5.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันมูลค่ารถในอนาคตสำหรับรถยนต์ซึ่งมีลักษณะเป็นรถรับจ้าง รถเช่า และ/หรือ รถสาธารณะ
5.4 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันมูลค่ารถในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขยายการรับประกันคุณภาพรถใหม่ 5 ปี หรือ 150,000 กม.

ดูแลคุณตลอดเส้นทางยาวนานยิ่งขึ้นเพื่อความสบายใจทุกการเดินทาง ด้วยโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นานขึ้นอีก 2 ปี หรือ 50,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

รับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 10,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึง ก่อน) หรือนับจากวันส่งมอบรถยนต์ เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

* หมายเหตุ: โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือรับประกันคุณภาพรถยนต์

ฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม.

ให้ทุกระยะทางของการเดินทางคือความคุ้มค่า กับบริการเช็กระยะโดยไม่เสียค่าแรงเพิ่มขึ้นอีก 5 ครั้งฟรี

สำหรับการเช็คระยะตั้งแต่ 10,000 – 100,000 กิโลเมตร (ทุกๆ 10,000 กม. รวม 10 ครั้ง) หรือภายในระยะเวลา 5 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

* หมายเหตุ : เฉพาะค่าแรงไม่รวมค่าอะไหล่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ศูนย์บริการ มาตรฐานโตโยต้าเท่านั้น

 

Toyota Hybrid

Toyota Hybrid

 

โปรโมชั่น All New Camry โปรโมชั่น All New Camry

 

 

อ่านบทความที่น่าสนใจ