อัพเดท : 1 กรกฎาคม 2567

เปลี่ยน ยาง 3 ฟรี 1 รับประกัน 365 วัน หรือ 20,000 กม

เปลี่ยนยาง

ห่วงยางคุณ ห่วงใยใส่ใจการขับขี่…
โปรโมชัน บริการจากเค. มอเตอร์ส พิเศษ!! เปลี่ยนยางรถยนต์ 3 ฟรี 1 พร้อมรับประกันยางจากสภาพถนนนาน 365 วัน หรือ 20,000 กิโลเมตร สนใจโทร. 02-662-6555

ข้อเสนอพิเศษ !! ซื้อ ยาง รถยนต์ 

ซื้อยาง 3 ฟรี 1
ฟรี ! ค่าแรง
ฟรี ! ตั้งศูนย์
ฟรี ! ถ่วงล้อ
ฟรี ! รับประกันยางจากสภาพถนนนาน 360 วัน หรือ 20,000 กิโลเมตร
พร้อม ! ผ่อนสบายสูงสุด 10 เดือน

ยาง

ฟรีรับประกันยาง 365 วัน หรือ 20,000 กม.

– ฟรีรับประกันยาง 365 วัน หรือ 20,000 กม. เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น ที่ศูนย์บริการโตโยต้าที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับยางทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทุกขนาด ที่ศูนย์บริการโตโยต้าที่เข้าร่วมโครงการจำหน่าย

– ระยะเวลารับประกันยางจากสภาพถนน (อาทิ บาด บวม เบียด แตก ตำ) ที่ 365 วัน หรือ 20,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยยึดอิงข้อมูลจากวันที่ออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเลขไมล์จากตามที่ระบุใว้ในเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่เปลี่ยนยางครั้งแรกเท่านั้น

– ทั้งนี้ การรับประกันยางจากสภาพถนน ไม่รวมถึงการที่ยางถูกนำไปใช้ผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์ เช่น บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดความสามารถของยาง


การรับประกัน/การเคลมยางแบ่งเป็น 2 กรณี

1. กรณีบาดแผลความเสียหายที่สามารถซ่อมได้ด้วยการปะยางได้ ศูนย์บริการโตโยต้าฯ
จะทำการซ่อมเส้นนั้นโดยการปะยางให้
2. กรณีความเสียหายที่ไม่สามารถซ่อมได้ด้วยการปะยางได้ ศูนย์บริการโตโยต้าจะเปลี่ยนเคลมยาง
เส้นใหม่ทดแทนยางเส้นที่เสียหายสูงสุด 4 เส้น ต่อ 1 กัน ต่อ 1 เอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
โดยเส้นที่เคลมจะถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที และยางเส้นใหม่ที่ได้รับทดแทน
ยางเส้นที่เสียหายจะเป็นยางรุ่นและยี่ห้อเดียวกันหรือรุ่นที่ราคาต่ำกว่ายางเส้นที่เสียหาย

* กรณีต้องการเคลมยาง ลูกค้าต้องนำรถและเอกสารในเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีตัวจริงมายืนยัน หากมีการตั้งศูนย์ล้อใหม่ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าตั้งศูนย์

* การรับประกันยางจากสภาพถนน ความเสียหายของยางจะไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือการเคลมยางเส้นใหม่ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือส่วนลดได้

 

ผ่อนชำระค่าบริการซ่อมรถโตโยต้า 0% นาน 10 เดือน

สนใจติดต่อ โทร.02-662-6555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  www.facebook.com/toyotakmotors

 

ยาง

 

โปรโมชั่นบริการอื่นๆที่น่าสนใจ :