โตโยต้า เค.มอเตอร์ส มอบเงิน 100,000 บาท สนับสนุนการเรียนรู้ในโครงการ “ร่วมมือกัน…สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” ม.บูรพา

โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ขอเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท ให้กับโครงการ “ร่วมมือกัน…สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด โดยคุณเกตุนภา เสนางาม จรรยากูล ผู้จัดการแผนกสื่อสารและประชาสัมพันธ์การตลาด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่ รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสนับสนุนโครงการ “ร่วมมือกัน…สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน “เปิดใจรักการเรียนรู้” ณ หอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากเล็งเห็นว่าสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล มีความสำคัญและสามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้ทัศนียภาพทางทะเลสวยงาม และโลกใต้ทะเลยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้คนเข้าใจธรรมชาติบนผืนน้ำได้มากขึ้น โตโยต้า เค.มอเตอร์ส จึงตั้งใจมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อให้สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล นำไปดำเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสังคมต่อไป ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยบูรพายังได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแทนคำขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนโครงการด้วย

โครงการ “ร่วมมือกัน…สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้กับผู้มาเยี่ยมชม

โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและอนุรักษณ์โลกใต้ทะเล ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ พืช ปะการัง ฯลฯ ให้ดำรงอยู่คู่ผืนน้ำ เพื่อให้ลูกหลาน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมกันดูแลและรักษาสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ภายในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มแห่งนี้

สนับสนุนการเรียนรู้ในโครงการ “ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” สนับสนุนการเรียนรู้ในโครงการ “ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” สนับสนุนการเรียนรู้ในโครงการ “ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล”
สนับสนุนการเรียนรู้ในโครงการ “ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” สนับสนุนการเรียนรู้ในโครงการ “ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” สนับสนุนการเรียนรู้ในโครงการ “ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล”
สนับสนุนการเรียนรู้ในโครงการ “ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” สนับสนุนการเรียนรู้ในโครงการ “ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล”
กลับไป News & Event ทั้งหมด